Knižní tvorba s četnickou tématikou

Století četnické kriminalistiky |  Trilogie z pátrací služby |  Kutnohorská pátračka na stopě |  Četnické čtyřlístky |  Četnické trampoty |  Humoresky vážně |  Páté přikázání |  Četnický pes Alto |  Ve jménu zákona |  Za císaře pána |  Četnické historky - ZLOČINY a PŘÍSLOVÍ |  Protentokrát - ČETNICKÉ PATÁLIE |  Četnické pohádky pro dospělé |  Kutnohorská pátračka opět zasahuje |  Četnická kuchařka |  Četnický pes Alto opět na stopě |  Četnické erfolgy |  Četnická abeceda |  Četník Josef Bojas |  ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Kutnohorská pátračka na stopě |  ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Veselé příhody z pátrací služby |  ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Záhadné historky z pátrací služby |  ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Případy z pátrací služby |  ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Ve jménu zákona |  ČETNICKÉ PŘÍHODY |  ČETNICKÉ PŘÍPADY | 

Století četnické kriminalistiky

Století četnické kriminalistiky

Autor Michal Dlouhý.

Publikace je završením čtvrtstoletí trvající vědeckovýzkumné činnosti autora, který na uvedené téma zpracoval diplomovou a rigorózní práci na Právnické fakultě UK Praha a disertační práci na Policejní akademii ČR. Vědecké bádání autora je věnováno organizaci četnictva na našem území a jím vykonávané pátrací službě.

Publikace je pojata jako naučně populární, obsahuje reálie, skutečné kriminální případy a řadu obrazových příloh.

 

Století četnické kriminalistiky

Ukázka z knihy

Trilogie z pátrací služby

Autor Michal Dlouhý.

Trilogie z pátrací služby je soubor publikací, které spojuje jedno společné téma. Jedná se o soubory kriminálních případů, které řešili příslušníci četnictva na území našeho státu v letech 1918 - 1939. Jde o případy, které se udály ve všech částech státu: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi a nebyly novodobě literárně zpracovány. V krátkých povídkách jsou rovněž popisovány metody práce četnictva při objasňování trestných činů v rámci takzvané pátrací služby.

Případy z pátrací služby

Případy z pátrací služby

První kniha obsahující třicet povídek pojednává o způsobu výkonu četnické pátrací služby a o speciálních metodách a prostředcích používaných četnictvem: kynologie, daktyloskopie, mechanoskopie, dopravní prostředky včetně letadel a vysílání bezpečnostního rozhlasu.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Veselé příhody z pátrací služby

Veselé příhody z pátrací služby

Druhá kniha obsahující třicet povídek, pro které je společné, že ačkoliv se jedná o různorodé trestné činy, od zločinu vraždy po přestupek krádeže, mají humorný ráz vyplývající z povahy jednotlivých činů a způsobu jejich objasnění, jakož i z charakteru jejich pachatelů.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Záhadné příběhy z pátrací služby

Třetí kniha obsahující třicet povídek jež charakterizuje záhada spojená se spácháním či vyšetřováním trestného činu, která se někdy dotýká tajemna, až nadpřirozena. Jsou zde mimo jiné případy podkarpatoruských čarodějnic a potulných cikánek, které věští.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Záměrem zpracování Trilogie z pátrací služby bylo zábavnou a lehkou formou literatury faktu přiblížit čtenářům historii československého četnického sboru, která je pro mladou generaci velkou neznámou a napomoci tak společenské rehabilitaci četnictva. V neposlední řadě je třeba připomenout, že více než sto četníků během dvaceti let existence samostatného československého státu položilo svůj život při boji se zločinem.

Kutnohorská pátračka na stopě

Autor Michal Dlouhý.

Historie četnické pátrací stanice v Kutné Hoře je ilustrována padesáti povídkami o kriminálních případech z let 1928 - 1942. Knížka je připomenutím osudů padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří během patnáctileté existence kutnohorské pátračky neúnavně bojovali, jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zloději a podvodníky.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnické čtyřlístky

Četnické čtyřlístky

Autor Michal Dlouhý.

Tématicky spojené povídky tvořící pomyslné čtyřlístky pojednávají z pohledu několika generací příslušníků četnictva o služební činnosti sboru, ale i o soukromých záležitostech jednotlivých četníků, a to ve světle pragmatických dobových předpisů. Publikaci, která i přes svůj humorný ráz obsahuje řadu reálií a obrazových příloh, lze žánrově zařadit do literatury faktu.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnické trampoty

Autor Michal Dlouhý.

Duchovní otec Četnických humoresek přináší celou kopu povídek ze života četníka Karla Macharta, který se vypracoval z řadového četníka na zkoušku až na velitele četnické pátrací stanice. Jednotlivé povídky věnované převážně výkonu pátrací služby jsou psány formou literatury faktu, s využitím citací z dobových předpisů a jsou doplněné řadou obrazových příloh.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Humoresky vážně

Autor Michal Dlouhý.

Duchovní otec a odborný poradce televizních Četnických humoresek popisuje formou literatury faktu, jak se vyvíjel vlastní námět seriálu, seznamuje s reáliemi ze života četnického sboru, z nichž bylo při přípravě seriálu vycházeno, přibližuje skutečné kriminální případy, které se staly podkladem pro filmové zpracování, ale také osudy osob, které se staly předobrazem některých seriálových postav.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Páté přikázání

Autor Michal Dlouhý.

Další kniha věnovaná četnickému sboru se zabývá výhradně nejtěžšími ze zločinů – vraždami. Novodobě jsou popsány zapomenuté případy vražd, které vyšetřovali jak četníci zařazení na jednotlivých četnických stanicích, tak i specialisté z četnických pátracích stanic. Kniha popisující pátrání po pachatelích vražd, ať se jednalo o muže, ženy či o četnické vrahy je rovněž psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnický pes Alto

Autor Michal Dlouhý.

Významným pomocníkem četnictva při výkonu pátrací služby byli služební psi. Z tohoto důvodu patřil vůdce služebního psa se svým svěřencem do systemizovaného stavu četnické pátrací stanice. Kniha popisuje více než pětileté soužití strážmistra Rudolfa Votruby s jeho vlastním služebním psem německým ovčákem „Alto“, úspěchy i nezdary této dvojice v boji proti rušitelům zákonů a je doslova životopisem jednoho z řady čtyřnohých hrdinů.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Ve jménu zákona

Ve jménu zákona

Autor Michal Dlouhý.

Slov: „ve jménu zákona“ v jazyce v místě obvyklém užíval četník, kdykoliv ve službě proti někomu zakročoval. O pronásledování pachatelů dnes již zapomenutých zločinů, přečinů, ale i přestupků příslušníky československého četnického sboru při výkonu takzvané pátrací služby, jakož i o platných předpisech a používaných metodách práce pojednává stejnojmenná kniha odborníka na historii četnictva.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Za císaře pána

Za císaře pána

Autor Michal Dlouhý.

Kniha věnovaná pátrací službě vykonávané na našem území četnickým sborem se tentokrát vrací do raného období existence četnictva, do doby monarchie. Přináší pojednání o zločinech, k jejichž objasňování byly mimo jiné používány právě se rodící metody a prostředky, které jsou dnes běžně využívány v kriminalistice. Kniha je psána formou literatury faktu a doplněna obrazovými přílohami.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnické historky - ZLOČINY a PŘÍSLOVÍ

Autor Michal Dlouhý.

Četnické historky

V pořadí dvanáctá kniha obsahuje smutné i veselé příhody, které se staly při výkonu náročné četnické služby, a to za celou dobu existence četnictva na našem území. Téměř stoleté období v sobě zahrnuje několik změn politického režimu, s nimiž se samozřejmě musel vypořádat i četnický sbor. Přesto je kniha psána formou literatury faktu a je doplněna řadou obrazových příloh.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Protentokrát - ČETNICKÉ PATÁLIE

Autor Michal Dlouhý.

Protentokrát - Četnické patálie.

Držitel ceny Český patriot za publicistickou a výchovně - vzdělávací činnost v oblasti české historie. Ve své třinácté knize popisuje stinné období naší historie prostřednictvím pohledu do života jedné ze stovek četnických stanic na území protektorátu. Doba se měnila a lidé s ní. Byli protektorátní četníci kolaboranti a zrádci národa, a nebo hrdinové?

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ POHÁDKY pro dospělé

Autor Michal Dlouhý.

Četnické pohádky pro dospělé.

Většina z nás má za to, že pohádky jsou určeny především pro děti a že musí vždy skončit dobře. V dnešní době se mnohdy setkáváme i s pohádkami, které jsou díky svému zaměření určeny výhradně pro dospělé. Četnická služba s sebou přinášela různé situace – veselé i smutné, romantické, ale i lechtivé. A četník samotný byl představitelem věčného souboje dobra se zlem. Proč tedy nemít i Četnické pohádky pro dospělé zpracované podle skutečných případů a událostí.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Kutnohorská pátračka opět zasahuje

Autor Michal Dlouhý.

Kutnohorská pátračka opět zasahuje

Po úspěšné knize Kutnohorská pátračka na stopě autor seznamuje s dalšími kriminálními případy řešenými v letech 1928 – 1942 příslušníky kutnohorské četnické pátrací stanice. Jedná dnes již zapomenuté případy, které ve své době byly předmětem zájmu veřejnosti, měly své nezastupitelné místo na stránkách dobového tisku a plnily oblíbenou rubriku „Ze soudní síně“.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnická kuchařka

Autor Michal Dlouhý.

Četnická kuchařka

Četníci se při své náročné službě museli také stravovat. Podrobnosti stravování příslušníků četnického sboru, včetně procedury přijímání kuchařek podrobně upravoval kasární předpis četnictva. Kniha obsahuje kromě řady kriminálních případů řešených četnictvem na území Československé republiky i dobové recepty, podle nichž vařily a pekly kuchařky v četnických kasárnách.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnický pes Alto opět na stopě

Autor Michal Dlouhý.

Četnický pes Alto opět na stopě

Volné pokračování úspěšné knihy o četnickém služebním psu, německém ovčákovi jménem Alto a jeho pánovi, četníku Rudolfu Votrubovi přináší další tři desítky zajímavých a dosud literárně nezpracovaných případů, které tato nerozlučná dvojice řešila v obvodu četnické pátrací stanice v Nitře. Kniha je opět psána formou literatury faktu a obsahuje řadu unikátních obrazových příloh.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnické erfolgy

Autor Michal Dlouhý.

Četnické erfolgy

Slovo „erfolg“ bylo pro příslušníka četnického sboru doslova zaklínadlem a prokletím zároveň. Kýžený „úspěch“, to byla věc, pro kterou byl četník nucen a mnohdy i ochoten doslova vypustit duši. Kniha obsahuje půl kopy povídek popisujících případy vážné, veselé, ale i případy pro četníka samotného s tragickým koncem, které řešilo četnictvo na našem území v období monarchie, republiky a za okupace.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Četnická abeceda

Autor Michal Dlouhý.

Četnická abeceda

Každý četník na zkoušku si musel během prvního roku své služby osvojit značné množství odborných vědomostí a dovedností, které byly nezbytné pro službu v četnickém sboru. Podmínkou přijetí do definitivního stavu a jmenování strážmistrem bylo úspěšné složení odborné zkoušky. Výuka odborných předmětů se opírala o příklady z praxe, jaké se ve výkonné službě denně vyskytovaly. Obdobným způsobem je pojata i Četnická abeceda.

Kniha byla vydána i v elektronické podobě na  www.kosmas.cz

Ukázka z knihy

Knihy žádejte u svých knihkupců nebo v internetových obchodech www.megaknihy.cz, www.kosmas.cz.


Četník Josef Bojas

Četník Josef Bojas

Autor Vladimír Vávra a Michal Dlouhý.

Kniha věnovaná památce jednoho ze čtyř četníků popravených za okupace na popud K. H. Franka byla vydána obcí Strančice v nakladatelství PRAGOLINE. Kniha má 59 stran a je doplněna řadou černobílých a barevných obrázků.

Ukázka z knihy

Není k dostání v obchodní síti, nýbrž pouze ve strančické knihovně a je možno si jí objednat na adrese: Knihovna Strančice Revoluční 383, 251 63 Strančice nebo mailem na adrese: knihovna.strancice@centrum.cz.

Cena publikace je 80,- Kč plus poštovné.


Vzhledem k tomu, že knihy, Veselé příhody z pátrací služby, Záhadné příběhy z pátrací služby a Případy z pátrací služby, tvořící Trilogii z pátrací služby, kniha Kutnohorská pátračka na stopě a kniha Ve jménu zákona, již byly rozebrány, vydalo je nakladatelství Naše vojsko v edici ČETNICKÉ PŘÍBĚHY pod názvy:

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Kutnohorská pátračka na stopě

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Kutnohorská pátračka na stopě

Autor Michal Dlouhý.

Historie četnické pátrací stanice v Kutné Hoře je ilustrována padesáti povídkami o kriminálních případech z let 1928 - 1942. Knížka je připomenutím osudů padesátky četníků a čtyř služebních psů, kteří během patnáctileté existence kutnohorské pátračky neúnavně bojovali, jak se zločinci velkého formátu a vrahy, tak s drobnými zloději a podvodníky.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Veselé příhody z pátrací služby

Četnické příběhy

Kniha obsahující třicet povídek, pro které je společné, že ačkoliv se jedná o různorodé trestné činy, od zločinu vraždy po přestupek krádeže, mají humorný ráz vyplývající z povahy jednotlivých činů a způsobu jejich objasnění, jakož i z charakteru jejich pachatelů.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Záhadné historky z pátrací služby

Záhadné příběhy z pátrací služby

Kniha obsahující třicet povídek jež charakterizuje záhada spojená se spácháním či vyšetřováním trestného činu, která se někdy dotýká tajemna, až nadpřirozena. Jsou zde mimo jiné případy podkarpatoruských čarodějnic a potulných cikánek, které věští.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Případy z pátrací služby

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Případy z pátrací služby

Kniha obsahující třicet povídek pojednává o způsobu výkonu četnické pátrací služby a o speciálních metodách a prostředcích používaných četnictvem: kynologie, daktyloskopie, mechanoskopie, dopravní prostředky včetně letadel a vysílání bezpečnostního rozhlasu.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍBĚHY aneb Ve jménu zákona

Četnické příběhy aneb Ve jménu zákona

Slov: „ve jménu zákona“ v jazyce v místě obvyklém užíval četník, kdykoliv ve službě proti někomu zakročoval. O pronásledování pachatelů dnes již zapomenutých zločinů, přečinů, ale i přestupků příslušníky československého četnického sboru při výkonu takzvané pátrací služby, jakož i o platných předpisech a používaných metodách práce.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍHODY

ČETNICKÉ PŘÍHODY

Vázaná kniha vzniklá kompilací brožovaných knih Veselé příhody z pátrací služby a Záhadné příběhy z pátrací služby obsahuje šedesát povídek o případech, které se skutečně udály v jednotlivých částech státu: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.

Ukázka z knihy

ČETNICKÉ PŘÍPADY

ČETNICKÉ PŘÍPADY

Vázaná kniha vzniklá kompilací brožovaných knih Případy z pátrací služby a Ve jménu zákona obsahuje šedesát povídek o případech, které se skutečně udály v jednotlivých částech státu: v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.

Ukázka z knihy

 

Brožované knihy z edice ČETNICKÉ PŘÍBĚHY a vázané knihy ČETNICKÉ PŘÍHODY a ČETNICKÉ PŘÍPADY žádejte u svých knihkupců nebo v internetovém obchodě www.megaknihy.cz.